Pavlovskaya

Pavlovskaya er en Russisk rase som på begynnelsen av 1900 tallet var så godt som utryddet. Det finnes svært lite dokumentasjon om rasens opprinnelse.

Det ble eksportert noen individer til tyskland som har bevart rasen videre og utabeidet en standard.

Pavlovskaya er en meget herdig, lett rase.

En av de mest karekteristiske trekkene ved en Pavlovskaya er den korte tette befjæringen på bein og tær, nesten som en rype. Rasen er ikke enda godkjent i Skandinavia. (Derfor ikke mer informasjon foreløpig)

Rasen kommer i gull/sort og sølv/sort. Sammensettingen av avlsgruppen vår består av høner etter Svenske linjer og haner etter Norske linjer.