Om Oss

Vi består av duoen Martin og Stian. 

Martin vokste opp på Sveriges vestkyst, og Stian i Østfold i Norge. Begge hadde fra tidlig alder en brennende interesse for dyr. 

Martin tilbrakte mye av barndommen hos besteforeldrene som drev skogbruk og holdt på med sauer. Ved den ringe alder av 4 fortalte han stolt for besteforeldrene at han skulle bli bonde og ble meget fornærmet da bestemor ikke ønsket å starte med Orpingtonhøner på gården.

Mangen år senere velger Martin og gå landbruksskole i Tvååker, Sverige. Valget faller på e ny utdannelse rettet mot dyr og dyrehold. 

To år inn i utdannelsen velger moren til Martin å overta foreldregården, og Martins sine bonde og hønsedrømmer blir til virkelighet.

Ført startet han med noen enkle blandingshøner, men avanserte raskt over til rasefjærfe. Med raser som Brahma, dverg Wyandott, Toppet Hollender og dverg Kochin. Det snek seg også inn Svensk land and, kinesisk dvergvaktel og Svensk gul and til samlingen.

Etter endt utdannelse og et liv på egne ben i leilighet måtte interessen for fjærfe naturlig ta en pause. Helt frem til 2013 da Martin startet opp med høner på nytt, da på Nesodden. Siden da har han vært innom raser som Ancona, Islandshøns, Creme Legbar, Silverudds blå, Paduan, Brahma, indisk løpeand, Svensk gul and og Smaalensgås m.fl.

Stian som vokste opp i villaområde i Sarpsborg og fikk ikke lov til å ha dyr da han vokste opp, men planla tidlig med en barndomsvenn om å flytte sammen i hus, der de skulle ha rom fulle med kaniner, hamster, marsvin og fugler. Den drømmen ble det aldri noe av. 

Men mange år senere fikk Stian seg to flotte Siamesiske katter og en hund. Enda noen år senere flyttet han i hus på Nesodden og sa: «Hvis jeg skal bo her, kan jeg godt tenke meg «slike» sorte høner.»

Knapt ett år etter det var sagt, møtte han Martin. De fant snart ut av den felles interessen, og det var da reisen startet for fullt.

Innmelding i Østfold Rasefjærfe Klubb, bygging av nytt hønsehus hos Stian og utbedring av hønsehus hos Martin. Reiser land og strand rundt i Norge for å kjøpe livdyr og rugeegg.

Så kom dagen da Martin så et innlegg på facebook, om en rase han aldri hadde hørt om, Schijndelaar. Han viste det for Stian og de skjønte raskt at rasen var i Sverige. Importsøknad ble sendt mattilsynet og egg ble hentet fra Sverige. Nå i skrivende stund klekkes de aller første av våre helt egne Schijndelaarkyllinger.

Det var fortiden. Dette er siden om vår reise videre. Søknadsprosessen om å få Schijndelaar godkjent som rase i Norge. Planer om videre avl, oppdrett, utstillinger og selvfølgelig muligheten for videresalg av denne og andre flotte raser.

En «Nebbutikk» er også underveis…