Linker

Linker til andre «nebbete» og nyttige sider:

Østfold RasefjærfeKlubb:

www.ostfold-rasefjerfeklubb.com

Støttemedlemskap i ØRFK 
Styret har vedtatt, med godkjennelse av årsmøtet den 4.2.2014, at de som har lyst til å være «støttemedlemmer» i ØRFK skal få mulighet til det.

Styret har bestemt at vi skal gi ut et medlemsblad fire
ganger i året. «Støttemedlemmer» får klubbens 
medlemsblad ved innmelding. Dere kan da bli med i alle våre aktiviteter, møter m.m.

Styret bestemte at støttemedlemsskap i ØRFK skal koste:
Kr. 200,- for medlemsskap pr. voksen
Kr. 50,- for junior under 18 år

Send en mail til kasserer Tore Møller Eriksen 
mailadresse; tore.moller.eriksen@fibernett.net
Skriv ditt navn, postadresse, telefonnummer og mailadresse.
Husk å merke betalingen med navn og adresse ved innbetaling!
Kontonummer til ØRFK er 1014 19 51896

Støttemedlemmer har ingen rettigheter i NRFF.
De får ikke NRFFs medlemsblad som blir gitt ut til NRFFs medlemmer. Støttemedlemmer har ikke mulighet for å bestille ringer eller stille høner ved utstillinger. 
Støttemedlemmer kan ikke representere i ØRFK sitt styre.

ØRFK: STØTT OSS GJERNE MED DIN GRASROTANDEL!

ØSTFOLD RASEFJÆRFEKLUBB ORGNR: 997313437

Norsk RasefjærfeForbund:

www.nrff.no

Medlemskap i NRFF og ØRFK
Slik går du fram for å melde deg inn i NRFF og ØSTFOLD RASEFJÆRFEKLUBBEN!
Østfold rasefjærfeklubb er en lokalklubb i Norsk Rasefjærfe forbund (NRFF). For å være medlem i lokalklubben vår må du betale kontingent til NRFF.
Som medlem av NRFF og Østfold Rfk får du tidsskriftet «Hobbyfjærfe» 6 ganger i året. Du får mulighet til å delta på utstillinger og kjøpe fotringene som er preget med id-nummer.

Når du betaler kontingenten må du huske å skrive inn følgende i meldingsfeltet: NAVN, ADRESSE, EPOST, TELEFONNUMMER og at du ønsker å bli medlem i ØSTFOLD RASEFJÆRFEKLUBB. Klubb 006.
Den totale kontingenten for medlemsskap i NRFF + ØRFK er for 2019:
Voksen medlem: Kr. 400,00
Juniormedlem( tom. året man fyller 18 år) : Kr. 200,00
Familie/gruppe: Kr. 600,00
NRFFs medlemskonto
7878.05.38057

En kan nå betale via VIPPS! Norsk Rasefjærfeforbund VIPPS nr: 511979 Husk å skriv i melding hvilken klubb du skal være i, samt e-post og tlf.nr.

LOGO produsert av: TReks Design

SIDE produsert av: Stian Jerkås

Amerikansk Ayam Cemani

ALLE BILDER OG SKRIFTER PÅ «NEBBETE.NO» ER BESKYTTET AV ÅNDVERKSLOVEN, OG KAN IKKE BENYTTES UTEN TILLATELSE.

Alle bilder merket «karynleeportrait.com» er brukt med rettigheter godkjent av: Karyn Lee. Besøk gjerne hennes webside; www.karynleeportrait.com