Australorp

Australorp Splash Unghøne

Australorp er avlet frem i Australia rundt 1890 til 1900, basert på svart Orpington fra England. 

Orpington ble først og fremst oppdrettet i England for sitt kjøtt. Oppdrettere krysset svart Orpington med klassiske eggleggingsraser som, Minorcas, hvite Leghorns og Langshans. 

Målet med oppdrettet var å få frem en god kjøttfugl, samtidig som de fokuserte på å forbedre dens evne til å legge egg. 

I konkurranser på1920-tallet la en gruppe på seks Australorp-høner gjennomsnittlig 309,5 egg per høne i en 365-dagers periode. En annen Australorp-rekord ble satt av en høne som produserte 364 egg i en 365-dagers periode.

Australorp kan få en vekt på 3,8 – 4,7 kg for haner (over et år gammel) og 3,4 kg for unghaner (opp til ett år gammel). Hønene, ifølge standarden, vil være 3 til 3,6 kg ved voksen alder.

Kvaliteten på kjøttet er utmerket, med god smak og god tekstur. De er en flerbruks rase, gode både som egglegger og som kjøttrase. 

Australorp er en ideell fugl for frittgående hønsehold, da de har et godt og rolig temperament. De skal også ifølge rasebeskrivelsen ikke være rugevillige. 

Egg: Eggene er lysebrune. Eggvekten er 55-65 gram I følge rasestandard.

Farger: Australorps høns finnes I fargerne: Svart, Hvit, Blå. 

I norge jobbes det også med å få splash inn som godkjent farge

Ringstørrelse: 22/20